Facebook Fans Page
港女講食講扮靚

 

文章標籤

MISSMIKI 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

MISSMIKI 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

MISSMIKI 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

MISSMIKI 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

有研究報告顯示,香港女性比其他國家的女性出現皮膚敏感情況多。

MISSMIKI 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

MISSMIKI 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

MISSMIKI 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

上星期,MIKI 有幸獲邀出席SHISEIDO的新品推廣會,

是我超期待的SHISEIDO Makeup七色亮肌塑顏蜜粉發佈會。

文章標籤

MISSMIKI 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

MISSMIKI 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

MISSMIKI 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()